Svenska Ponnyavelsförbundet

Svenska ponnyavelsförbundet (SPAF) är en sammanslutning som består av avelsorganisationer/rasföreningar för stambokberättigade ponnyraser och av stödjande medlemsföreningar i Sverige.
SPAF har till ändamål att verka för ponnyavelns utbredande och främjande i Sverige.


Detta gör SPAF:
• Utarbetar och fastställer regler för ungponnybedömningar för att åstadkomma samordning av arbetet inom ponnyaveln.

• Administrerar och godkänner stuterinamn.
• Samarbetar med övriga hästavels- och hästsportsorganisationer.
• Ingår som medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH).Sponsorer

.....

unsplash