Ordförande: Madeleine Beckman

Vice ordförande: Kåre Johansson

Sekreterare: Lena Börjesson


Medlemsföreningarnas representanter i styrelsen:

SRAF: ord.Liselotte Emtervall, Anna Åhman

suppl. Gunilla Jarhult, Katrin Hjalmarsson

SCS: ord. Jannica Krafft, Mariann Halvarsson, suppl. Jonna Dahlgren

SNF: ord. Elin Kranzen, suppl. Linn Forsström

SSS: ord. Katarina Möller, Lotta Hedborg

suppl. Ida Sellén-Andersson, Kjell Orrmyr

SWF: ord. Gunn Johansson, Kåre Johansson

suppl. Jenny Nilsson, Ellinor Silvermyr Magnusson

SDS: ord. Emelie Lönnberg, Suppl. Sara Wennerbo

ASRP: ord. Lena Börjesson, suppl. Ann Bengtsson

EPS: ord. Josefin Åkesson Björling, suppl. Monica Gustavsson

unsplash