Styrelse 2022


Ordförande
Mia Andersson, e-mail: mia_zzz(a)yahoo.com

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Ordinarie
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Suppleanter
Gunilla Jarhult
Katrin Hjalmarsson

SVENSKA CONNEMARASÄLLSKAPET
Ordinarie
Jannika Krafft
Jette Hansen
Suppleanter
Madeleine Beckman
Hanna Johansson

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN
Ordinarie
Jan Lundvall
Gun Larsson
Suppleanter
Elin Krantzen
Linnea Karlsson

SVENSKA WELSH- & COBFÖRENINGEN
Ordinarie
Gunn Johansson
Kåre Johansson
Suppleanter
Erika Nordöen
Ellinor silvermyr Magnusson

SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAP
Ordinarie
Katarina Möller
Sara Belin>BR> Suppleanter
Lotta Hedborg
Angelica Lauth

SVENSKA DARTMOORSÄLLSKAPET
Ordinarie
Sara Wennerbo
Suppleant
Louise Rundell

EXMOORPONNY AVELSFÖRENING
Ordinarie
Josefin Åkesson Björling

AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY
Ordinarie
Anna Bengtsson
Lena Börjesson
Suppleant
Cornelia Vestlund
Sofie Jansson

AVELSFÖRENINGEN KASPISK HÄST
Ordinarie
Eva Lotta Kurkinen

Arbetsutskott (AU) och budgetgrupp
Maria Andersson (sammankallande)
Jan Lundvall
Sara Wennerbo
Ann Wadström

Ladda hem SPAFs stadgar

© 2022 Svenska Ponnyavelsförbundet