Treårstest
Bedömningsreglemente 2023

Propositioner TreårstestNYTT 2023-05-31

Kvalitetsbedömning
Bedömningsreglemente 2023

Propositioner KvalitetsbedömningNYTT 2023-05-31

Finaler

Propositioner finaler treåringarNYTT 2023-08-16

Propositioner finaler fyraåringarNYTT 2023-08-16

Banskiss uppsutten hoppning

Anvisningar uppsutten hoppning

Championat

Kvalregler för 5-, 6- & 7-årschampionat för ponnyer 2023NYTT 2023-04-19

Så här går championatfinalerna till

Championat i körning

Kvalregler för 5- & 6-årschampionat i körning för ponnyer 2023 NYTT 2023-04-19

Arrangör
För arrangörNYTT 2023-02-22

Resultatarkiv
Resultat NYTT 2022-10-24

© 2023 Svenska Ponnyavelsförbundet