Styrelse 2019


Ordförande
Mia Andersson, e-mail: mia_zzz(a)yahoo.com

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Ordinarie
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Suppleanter
Gunilla Jarhult
Katrin Hjalmarsson

SVENSKA CONNEMARASÄLLSKAPET
Ordinarie
Anders Gustafson
Jette Hansen
Suppleanter
Madeleine Beckman
Eva Svensson

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN
Ordinarie
Jan Lundvall
Joakim Gullberg
Suppleanter
Elin Krantzen
Gun Larsson

SVENSKA WELSH- & COBFÖRENINGEN
Ordinarie
Ann Wadström
Carina Hermansson
Suppleanter
Birgitta Funk
Stephanie von Arnold

SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAP
Ordinarie
Susanne Melkersson
SVENSKA DARTMOORSÄLLSKAPET
Ordinarie
Sara Wennerbo
Suppleant
Louise Rundell

EXMOORPONNNY SÄLLSKAPET
Ordinarie
Josefin Åkesson Björling

AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY
Ordinarie
Malin Myrmalm
Suppleant
Marie Knutsson

AVELSFÖRENINGEN KASPISK HÄST
Ordinarie
Martina Larsson Huldén

Arbetsutskott (AU) och budgetgrupp
Maria Andersson (sammankallande)
Anders Gustafson
Sara Wennerbo
Malin Myrmalm

Ladda hem SPAFs stadgar

© 2019 Svenska Ponnyavelsförbundet