Styrelse 2020


Ordförande
Mia Andersson, e-mail: mia_zzz(a)yahoo.com

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Ordinarie
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Suppleanter
Gunilla Jarhult
Katrin Hjalmarsson

SVENSKA CONNEMARASÄLLSKAPET
Ordinarie
Anders Gustafson
Jette Hansen
Suppleanter
Madeleine Beckman
Jannika Krafft

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN
Ordinarie
Jan Lundvall
Gun Larsson
Suppleanter
Elin Krantzen
Joakim Gullberg

SVENSKA WELSH- & COBFÖRENINGEN
Ordinarie
Ann Wadström
Aina Kjellstrand
Suppleanter
Gunn Johansson
Stephanie von Arnold

SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAP
Ordinarie
Kjell Orrmyr
SVENSKA DARTMOORSÄLLSKAPET
Ordinarie
Sara Wennerbo
Suppleant
Louise Rundell

EXMOORPONNNY SÄLLSKAPET
Ordinarie
Josefin Åkesson Björling

AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY
Ordinarie
Cornelia Vestlund
Sofie Jansson
Suppleant
Gustaf Johansson

AVELSFÖRENINGEN KASPISK HÄST
Ordinarie
Asta Bergström

Arbetsutskott (AU) och budgetgrupp
Maria Andersson (sammankallande)
Anders Gustafson
Sara Wennerbo
Ann Wadström

Ladda hem SPAFs stadgar

© 2020 Svenska Ponnyavelsförbundet