Styrelse 2017


Ordförande
Mia Andersson, e-mail: mia_zzz(a)yahoo.com

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN
Ordinarie
Anna Åhman
Liselotte Emtervall
Suppleanter
Gunilla Jarhult
Katrin Hjalmarsson

SVENSKA CONNEMARASÄLLSKAPET
Ordinarie
Anders Gustafson
Jette Hansen
Suppleanter
Madeleine Beckman
Eva Svensson

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN
Ordinarie
Annelie Andersson
Jan Lundvall
Suppleanter
Christina Ivarsson
Lars-Göran Svensson

SVENSKA WELSH- & COBFÖRENINGEN
Ordinarie
Aina Kjellstrand
Ann Wadström
Suppleanter
Gunn Johansson
Ingela Johansson

SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAP
Ordinarie
Carina Wingård
Susanne Melkersson
Suppleanter
Inga-Lill Hoveklint Hyttring
Petra Jacobsson

SVENSKA DARTMOORSÄLLSKAPET
Ordinarie
Sara Wennerbo
Suppleant
Louise Strömberg

EXMOORPONNNY SÄLLSKAPET
Ordinarie
Josefin Björling
AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY
Ordinarie
Marie Knutsson
Jennie Liljeblad

Arbetsutskott (AU)
Maria Andersson (sammankallande)
Anders Gustafson
Marie Knutsson
Carina Wingård

Ladda hem SPAFs stadgar

© 2018 Svenska Ponnyavelsförbundet